Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 6,61%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -21,61%
• Roboty ziemne -10,19%
• Podbudowy – 1,92%
• Nawierzchnie -0,38%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%
• Promocja projektu-68,09%

Przepusty pod korona drogi -52,34%

Kanalizacja deszczowa – 11,19%

Upływ czasu : 17,78%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl