Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 6,05%

Roboty drogowe

• Roboty przygotowawcze -21,11%
• Roboty ziemne -9,84%
• Podbudowy – 0,91
• Nawierzchnie -0,20%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%
• Promocja projektu-68,09%

Przepusty pod korona drogi -51,07%

Kanalizacja deszczowa – 8,64%

Upływ czasu : 16,67%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl