Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 5,31%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -20,86%
• Roboty ziemne -9,72%
• Nawierzchnie -0,20%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%
• Promocja projektu-68,09%

Przepusty pod korona drogi -41,02%

Kanalizacja deszczowa-6,64%

Upływ czasu : 15,56%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl