Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 4,75%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -17,72%
• Roboty ziemne -9,60%
• Nawierzchnie -0,04%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%
• Promocja projektu-68,09%

Przepusty pod korona drogi -36,79%

Kanalizacja deszczowa-3,34%

Upływ czasu : 14,44%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl