Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –101,33%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -111,48%
• Roboty ziemne -103,24%
• Podbudowy – 107,35%
• Nawierzchnie -98,38%
• Roboty wykończeniowe-93,92%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-105,09%
• Elementy ulic-110,70%
• Inne roboty- 93,88%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-100%

Przepusty pod korona drogi -111,40%

Kolizje elektroenergetyczne-100%

Oświetlenie drogowe-98,02%

Sieć telekomunikacyjna-114,08%

Kanalizacja deszczowa -108,25%

Upływ czasu : 100%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl