Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –101,33%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -107,81%
• Roboty ziemne -101,82%
• Podbudowy – 107,24%
• Nawierzchnie -98,11%
• Roboty wykończeniowe-92,67%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-76,60%
• Elementy ulic-109,75%
• Inne roboty- 93,88%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-100%

Przepusty pod korona drogi -111,40%

Kolizje elektroenergetyczne-100%

Oświetlenie drogowe-98,02%

Sieć telekomunikacyjna-114,08%

Kanalizacja deszczowa -108,25%

Upływ czasu : 99,14%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl