Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 3,75%

Roboty drogowe
•Roboty przygotowawcze -17,14%
•Roboty ziemne -7,56%
•Nawierzchnie -0,01%
•Promocja projektu-68,09%

Przepusty pod korona drogi -26,50%

Upływ czasu : 12,22%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl