Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –100,16%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -107,01%
• Roboty ziemne -81,55%
• Podbudowy – 104,72%
• Nawierzchnie -97,53%
• Roboty wykończeniowe-73,23%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-67,96%
• Elementy ulic-104,11%
• Inne roboty- 93,88%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-100%

Przepusty pod korona drogi -104,46%

Kolizje elektroenergetyczne-100%

Oświetlenie drogowe-94,88%

Sieć telekomunikacyjna-91,56%

Kanalizacja deszczowa -99,93%

Upływ czasu : 97,41%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl