Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –90,75%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -100,09%
• Roboty ziemne -80,67%
• Podbudowy – 104,05%
• Nawierzchnie -81,22%
• Roboty wykończeniowe-58,78%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-11,77%
• Elementy ulic-102,32%
• Inne roboty- 87,43%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-100%

Przepusty pod korona drogi -104,23%

Kolizje elektroenergetyczne-100%

Oświetlenie drogowe-94,88%

Sieć telekomunikacyjna-91,56%

Kanalizacja deszczowa -99,93%

Upływ czasu : 90,52%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl