Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 3,33%

Roboty drogowe
•Roboty przygotowawcze -16,71%
•Roboty ziemne -6,16%
•Nawierzchnie -0,01%
•Promocja projektu-68,09%

Przepusty pod korona drogi -23,17%

Upływ czasu : 11,11%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl