PRACE WYKONANE W MIESIĄCU ROZLICZENIOWYM (LIPIEC 2020):*

Roboty drogowe:

Odcinek 15+850 – 17+030 strona prawa

 1. Wykonanie podbudowy   pomocniczej  z    mieszanki   niezwiązanej  stabilizowanej  georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm – profilowanie górnej warstwy
 2. Odcinek 15+850 – 17+030 strona lewa
 3. Rozbiórka podbudowy z tłucznia
 4. Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 5. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym TEFRA
 6. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20%
 7. Wykonanie podbudowy   pomocniczej  z    mieszanki   niezwiązanej  stabilizowanej  georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm
 8. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE

Odcinek 18+115 – 19+200 strona prawa

 1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej
 2. Rozbiórka podbudowy z tłucznia
 3. Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 4. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym TEFRA
 5. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20% w km 18+720 – 19+200
 6. Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm w zakresie km 18+720 – 19+200 – bez profilowania górnej warstwy
 7. Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR≥80% grub. 15cm w zakresie km 18+115 – 18+720 – bez profilowania górnej warstwy

Odcinek 18+115 – 19+200 strona lewa

 1. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym TEFRA w km 18+720 – 19+200
 2. Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR≥80% grub. 15cm w zakresie km 18+720 – 19+200 – bez profilowania górnej warstwy

Odcinek 20+280 – 21+145 strona prawa

 1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej
 2. Rozbiórka podbudowy z tłucznia
 3. Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 4. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym TEFRA w km 20+780 – 21+145
 5. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20% w km 20+780 – 21+145
 6. Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR≥80% grub. 15cm w km 20+280 – 20+780
 7. Wykonanie podbudowy   pomocniczej  z    mieszanki   niezwiązanej  stabilizowanej  georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm w zakresie km 20+780 – 21+145
 8. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5 20 cm – bez profilowania górnej warstwy

Odcinek 20+280 – 21+145 strona lewa

 1. Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 2. aa) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym TEFRA w km 20+780 – 21+145
 3. bb) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20% w km 20+780 – 21+145
 4. cc) Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR≥80% grub. 15cm w km 20+280 – 20+780
 5. dd) Wykonanie podbudowy pomocniczej  z    mieszanki   niezwiązanej  stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm w zakresie km 20+780 – 21+145
 6. ee) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5 gr. 20 cm – bez profilowania górnej warstwy

Odcinek 21+930 – 22+900 strona prawa

 1. ff) Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 2. gg) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym TEFRA
 3. hh) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20%
 4. ii) Wykonanie podbudowy   pomocniczej  z    mieszanki   niezwiązanej  stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm
 5. jj) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE Odcinek 21+930 – 22+900 strona lewa
 6. kk) Wykonanie podbudowy pomocniczej  z    mieszanki   niezwiązanej  stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm – profilowanie górnej warstwy

Odcinek 23+900 – 24+940 strona prawa

ddd)     Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm – profilowanie górnej warstwy w km 24+250 – 24+940

eee)  Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5 gr.20cm w zakresie 23+900 – 24+250 – profilowanie górnej warstwy

fff) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE

Odcinek 23+900 – 24+940 strona lewa

 1. ll) Wykonanie podbudowy   pomocniczej  z    mieszanki   niezwiązanej  stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm
 2. mm) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5 20cm w zakresie km 23+900 – 24+250

Odcinek 26+880 – 27+230 strona lewa

 1. nn) Roboty ziemne
 2. oo) Profilowanie i zagęszczenie podłoża
 3. pp) Ułożenie geotkaniny separacyjnej
 4. qq) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20% gr. 30cm

Budowa przepustów pod zjazdami

   Roboty brukarskie

Roboty elektryczne:

 1. b) Budowa oświetlenia ulicznego

Roboty telekomunikacyjne:

 1. b) Usunięcie kolizji

Roboty mostowe:

Przepust nr 7 w km 28+387,10

 1. Zabezpieczenie powierzchniowe betonu
 2. Naprawa konstrukcji betonowej

PLAN ROBÓT NA KOLEJNY MIESIĄC (SIERPIEŃ 2020r.)

Roboty drogowe:

 Odcinek 15+850 – 17+030 strona prawa

 1. Wykonanie warstwy wiążącej AC 22W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża

Odcinek 15+850 – 17+030 strona lewa

 1. Wykonanie podbudowy  pomocniczej  z    mieszanki   niezwiązanej  stabilizowanej  georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm – profilowanie górnej warstwy
 2. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE 18 cm
 3. Wykonanie warstwy wiążącej AC 22W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża

 Odcinek 18+115 – 19+200 strona prawa

 1. Wykonanie podbudowy  pomocniczej  z    mieszanki   niezwiązanej  stabilizowanej  georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm w zakresie km 18+720 – 19+200 – profilowanie górnej warstwy
 2. Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR≥80% grub. 15cm w zakresie km 18+115 – 18+720 – profilowanie górnej warstwy
 3. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE 18 cm
 4. Wykonanie warstwy wiążącej AC 22W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża

 Odcinek 18+115 – 19+200 strona lewa

 1. Wykonanie warstwy wiążącej AC 22W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża

 Odcinek 20+280 – 21+145 strona prawa

 1. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5 20 cm
 2. Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej AC 22P wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża
 3. Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża

 Odcinek 20+280 – 21+145 strona lewa

 1. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5 20 cm – profilowanie górnej warstwy
 2. Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej AC 22P wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża
 3. Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża

 Odcinek 21+930 – 22+900 strona prawa

 1. Wykonanie podbudowy  pomocniczej  z    mieszanki   niezwiązanej  stabilizowanej  georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm – profilowanie górnej warstwy
 2. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE 18 cm
 3. Wykonanie warstwy wiążącej AC 22W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża

 Odcinek 21+930 – 22+900 strona lewa

 1. Wykonanie warstwy wiążącej AC 22W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża

 Odcinek 23+900 – 24+940 strona prawa

 1. f) Wykonanie warstwy wiążące AC 22W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża w zakresie 24+250 – 24+940

 Odcinek 23+900 – 24+940 strona lewa

 1. Wykonanie podbudowy  pomocniczej  z    mieszanki   niezwiązanej  stabilizowanej  georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm – profilowanie górnej warstwy w zakresie 24+250 – 24+940
 2. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE 18 cm w zakresie 24+250 – 24+940
 3. Wykonanie warstwy wiążące AC 22W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża w zakresie 24+250 – 24+940

 Odcinek 27+265 – 27+980 strona lewa + strona prawa

 1. Rozbiórka nasypu przeciążającego w km 27+265 – 27+700
 2. Dociążenie konsolidacji próżniowej MV w km 27+700 – 27+980

 Odcinek 27+990 – 28+180 strona lewa + strona prawa

 1. xx) Frezowanie nawierzchni
 2. yy) Rozbiórka podbudowy z tłucznia
 3. zz) Korytowanie wraz profilowaniem i zagęszczenie podłoża

aaa)Ułożenie geotkaniny separacyjnej

bbb)Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR ≥20% gr. 30cm

ccc)Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm

 1. Budowa przepustów pod zjazdami
 2. Budowa zjazdów
 3. Roboty ziemne: wykop/nasyp w zakresie rowów
 4. Roboty brukarskie:
  • ustawianie krawężnika
  • ustawianie obrzeży
  • wykonanie zatok autobusowych – warstwy konstrukcyjne wraz z ułożeniem kostki
  • budowa chodników
  • wykonanie ścieków przykrawędziowych

Roboty elektryczne:

 1. b) Budowa oświetlenia ulicznego