Prace na obejściu Pieniężna- budowa dodatkowego nasypu przeciążającego na odcinku w km 27+700-27+980