Prace na obejściu Pieniężna- rozbiórka nasypu i korytowanie na odcinku w km 27+260-27+700