Prace na obejściu Pieniężna -wykonanie dodatkowego nasypu przeciążającego na odcinku  27+700-27+980