Prace brukarskie- budowa chodnika w msc. Piotrowiec