Podbudowa z mieszanki niezwiązanej  o CBR>80% w km 28+00-28+200