Obejście Pieniężna- prace przy konsolidacji próżniowej MV (zasypanie rowów tymczasowych) w km 27+700-27+980