Dogęszczanie podbudowy bitumicznej w km 20+300-21+180 str.P