Układanie podbudowy bitumicznej w km 23+900-24+900