Wymiana gruntó organicznych w podłożu w km 20+720-20+780 str.L