Prace brukarskie przy budowie zatoki autobusowej w km 24+219 str.P