Wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi DW 507 na odcinku 27+700-27+200