Prace brukarskie- ściek uliczny z obrukiem w km 25|+770-25+820 str.L