Wykonanie podbudowy drogi DW 507 na odcinku 21+145-23+900