Wykonanie warstwy podbudowy MCE w km  22+900-23+900