Wykonanie warstwy podbudowy MCE w km 28+400-28+800