Konsolidacja w technologii nasypu przeciążającego VD w km 27+265-27+700