Dogęszczanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% w km 21+145-21+930 str.L