Wykonanie II fazy nasypu przeciążeniowego na obejściu Pieniężna