Prace związane z wykonaniem wzmocnienia podłoża w km 27+700-27-980