Wykonanie warstwy wiążącej w km 24+950 do 25+750 str. L