Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża CBR 20 % w km 24+950 – 25+750