Przygotowanie platformy roboczej na odcinku 27+700-27+980