Stan istniejący msc. Sawity(projektowana zatoka autobusowa)