Stan istniejący msc. Sawity( planowany chodnik po lewej stronie projektowanej)