Stan istniejący msc. Piotrowiec( planowany chodnik po prawej stronie projektowanej)