Stan istniejący przepustu w miejscowości Piotrowiec