Prace brukarskie-budowa chodnika w km 28+140 str.P