Stan istniejący w km 14+960,00(początek zadania nr 2)