Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Wykonawca zadania Strabag Sp. z o.o. informuje, że w okresie świątecznym tj. od 23.12.2019r. do 07.01.2020r. osobami pełniącymi dyżur w sprawach organizacji ruchu, oznakowania oraz wszelkich  zdarzeń na terenie budowy są: Pan Łukasz Demkowicz tel. kom.: 882 783 601 i Pan Sebastian Mitkowski tel. kom.: 784 086 647

Wykonawca zadania STRABAG Sp. z o.o. informuje, że w okresie świątecznym tj. 01.11.2019. – 03.11.2019 r. osobami pełniącymi dyżur w sprawie organizacji ruchu, oznakowania oraz wszelkich zdarzeń na terenie budowy są: Krzysztof Leszczyński – 695 056 938 Tomasz Tomczyszyn – tel.: 664 316 820

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl