Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –80,18% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -98,71% • Roboty ziemne -74,15% • Podbudowy – 100,98% • Nawierzchnie -63,49% • Roboty wykończeniowe-53,48% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60% • Elementy ulic-94,72% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -78,22% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-80,49% Sieć telekomunikacyjna-75,79% Kanalizacja deszczowa -99,59% Upływ…

Koszty ogólne – 79,00% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -98,55% • Roboty ziemne -73,31% • Podbudowy – 100,96% • Nawierzchnie -63,47% • Roboty wykończeniowe-52,55% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60% • Elementy ulic-92,83% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -78,22% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-59,64% Sieć telekomunikacyjna-75,79% Kanalizacja deszczowa -99,59%…

Koszty ogólne – 77,68% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -98,40% • Roboty ziemne -72,46% • Podbudowy – 100,92% • Nawierzchnie -63,47% • Roboty wykończeniowe-52,04% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60% • Elementy ulic-92,49% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -78,09% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-59,64% Sieć telekomunikacyjna-75,79% Kanalizacja deszczowa -99,59%…

Koszty ogólne – 76,36% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -98,25% • Roboty ziemne -71,71% • Podbudowy – 100,92% • Nawierzchnie -63,47% • Roboty wykończeniowe-50,84% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60% • Elementy ulic-92,49% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-98,94% Przepusty pod korona drogi -77,96% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-51,53% Sieć telekomunikacyjna-54,75% Kanalizacja deszczowa -99,59%…

Koszty ogólne – 75,03% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -98,09% • Roboty ziemne -70,62% • Podbudowy – 100,92% • Nawierzchnie -63,47% • Roboty wykończeniowe-48,86% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60% • Elementy ulic-92,49% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-97,89% Przepusty pod korona drogi -77,96% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-51,53% Sieć telekomunikacyjna-54,75% Kanalizacja deszczowa -99,59%…

Koszty ogólne – 73,71% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -97,94% • Roboty ziemne -69,44% • Podbudowy – 100,92% • Nawierzchnie -63,47% • Roboty wykończeniowe-48,58% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60% • Elementy ulic-92,49% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-95,78% Przepusty pod korona drogi -77,96% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-48,19% Sieć telekomunikacyjna-54,75% Kanalizacja deszczowa -95,77%…

Koszty ogólne – 72,39% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -91,62% • Roboty ziemne -69,05% • Podbudowy – 94,94% • Nawierzchnie -63,26% • Roboty wykończeniowe-46,09% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60% • Elementy ulic-91,94% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-91,56% Przepusty pod korona drogi -77,96% Kolizje elektroenergetyczne-90,22% Oświetlenie drogowe-44,85% Sieć telekomunikacyjna-54,75% Kanalizacja deszczowa -88,11%…

Koszty ogólne – 71,07% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -91,62% • Roboty ziemne -68,39% • Podbudowy – 94,92% • Nawierzchnie -63,26% • Roboty wykończeniowe-41,94% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60% • Elementy ulic-91,12% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-91,56% Przepusty pod korona drogi -77,96% Kolizje elektroenergetyczne-90,22% Oświetlenie drogowe-44,85% Sieć telekomunikacyjna-54,75% Kanalizacja deszczowa -88,11%…

Koszty ogólne – 70,27% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -91,62% • Roboty ziemne -67,59% • Podbudowy – 94,92% • Nawierzchnie -63,26% • Roboty wykończeniowe-38,95% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60% • Elementy ulic-91,12% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-91,56% Przepusty pod korona drogi -77,96% Kolizje elektroenergetyczne-90,22% Oświetlenie drogowe-44,85% Sieć telekomunikacyjna-54,75% Kanalizacja deszczowa -88,11%…

Koszty ogólne – 65,60% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -91,58% • Roboty ziemne -65,74% • Podbudowy – 94,92% • Nawierzchnie -63,26% • Roboty wykończeniowe-38,02% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60% • Elementy ulic-91,12% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-91,56% Przepusty pod korona drogi -77,96% Kolizje elektroenergetyczne-90,22% Oświetlenie drogowe-43,82% Sieć telekomunikacyjna-54,75% Kanalizacja deszczowa -88,11%…

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl