Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –18,12% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -26,64% • Roboty ziemne -41,62% • Podbudowy –11,65% • Nawierzchnie -7,05% Roboty wykończeniowe – 1,78% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża 40,04% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa –71,88% Upływ czasu : 35,56%

Koszty ogólne –17,76% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -26,30% • Roboty ziemne -40,90% • Podbudowy –11,65% • Nawierzchnie -7,05% Roboty wykończeniowe – 1,26% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża 40,04-% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa –60,59% Upływ czasu : 34,44%

Koszty ogólne – 17,499% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -26,12% • Roboty ziemne -39,89% • Podbudowy – 11,65% • Nawierzchnie -7,05% • Roboty wykończeniowe – 0,93% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-40,04% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa – 55,33% Upływ czasu : 33,33%

Koszty ogólne – 17,29% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -25,94% • Roboty ziemne -39,17% • Podbudowy – 11,65% • Nawierzchnie -7,05% • Roboty wykończeniowe – 0,93% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-40,04% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa – 50,77% Upływ czasu : 32,22%

Koszty ogólne – 17,26% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -25,76% • Roboty ziemne -38,62% • Podbudowy – 11,65% • Nawierzchnie -7,05% • Roboty wykończeniowe – 0,93% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-40,04% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa – 45,47% Upływ czasu : 31,11%

Koszty ogólne – 17,23% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -25,58% • Roboty ziemne -38,62% • Podbudowy – 11,65% • Nawierzchnie -7,05% • Roboty wykończeniowe – 0,93% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-39,61% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa – 45,47% Upływ czasu : 26,67%

Koszty ogólne – 16,93% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -25,58% • Roboty ziemne -36,62% • Podbudowy – 11,65% • Nawierzchnie -7,05% • Roboty wykończeniowe – 0,93% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-39,35% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa – 45,47% Upływ czasu : 25,56%

Koszty ogólne – 15,35% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -25,40% • Roboty ziemne -26,350% • Podbudowy – 11,65% • Nawierzchnie -7,05% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu6,69% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-38,81% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa – 45,47% Upływ czasu : 24,44%

Trwają prace geodezyjne i geologiczne na odcinku obejście Pieniężna. Koszty ogólne – 12,08% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -25,22% • Roboty ziemne -16,80% • Podbudowy – 9,31% • Nawierzchnie -2,21% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-35,70% Przepusty pod korona drogi -71,91% Kanalizacja deszczowa – 40,93% Upływ czasu : 23,33%

Koszty ogólne – 11,04% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -25,03% • Roboty ziemne -15,79% • Podbudowy – 8,29% • Nawierzchnie -2,11% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-34,36% Przepusty pod korona drogi -67,51% Kanalizacja deszczowa – 30,34% Upływ czasu : 22,22%

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl