Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 3,33% Roboty drogowe •Roboty przygotowawcze -16,71% •Roboty ziemne -6,16% •Nawierzchnie -0,01% •Promocja projektu-68,09% Przepusty pod korona drogi -23,17% Upływ czasu : 11,11%

Koszty ogólne – 2,81% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -16,21% • Roboty ziemne -4,65% • Nawierzchnie -0,01% • Promocja projektu-68,09% Przepusty pod korona drogi -17,92% Upływ czasu : 10,00%

Koszty ogólne – 2,16% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -13,94% • Roboty ziemne -4,16% • Nawierzchnie -0,01% • Promocja projektu-68,09% Przepusty pod korona drogi -8,44% Upływ czasu : 8,89%

Trwają prace geodezyjne i geologiczne na odcinku obejście Pieniężna. Roboty drogowe Roboty przygotowawcze -12,23% Roboty ziemne -0.72 Nawierzchnie -0,01% Przepusty pod korona drogi -3.23% Upływ czasu : 7,78%

Trwają prace geodezyjne i geologiczne na odcinku obejście Pieniężna. Roboty drogowe Roboty przygotowawcze -12,23% Nawierzchnie -0,01% Przepusty pod korona drogi-1,47% Upływ czasu : 6,67%

Trwają prace geodezyjne i geologiczne na odcinku obejście Pieniężna. Roboty drogowe Roboty przygotowawcze – 5.84% Upływ czasu : 5,56%

Trwają prace geodezyjne i geologiczne na odcinku obejście Pieniężna. Roboty drogowe Roboty przygotowawcze – 2,52% Upływ czasu : 4,44%

Trwają prace geodezyjne i geologiczne na odcinku obejście Pieniężna. Roboty drogowe Roboty przygotowawcze – 0.27% Upływ czasu : 3,33%

Trwają prace geodezyjne i geologiczne na odcinku obejście Pieniężna. Roboty drogowe Roboty przygotowawcze – 0,18% Upływ czasu : 2,22%

Trwają prace geodezyjne i geologiczne na odcinku obejście Pieniężna. Roboty drogowe Roboty przygotowawcze – 0,09% Upływ czasu : 1,11%

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl