Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –91,93% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -100,24% • Roboty ziemne -80,67% • Podbudowy – 104,05% • Nawierzchnie -91,56% • Roboty wykończeniowe-58,78% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-11,77% • Elementy ulic-102,32% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -104,23% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-94,88% Sieć telekomunikacyjna-91,56% Kanalizacja deszczowa -99,93% Upływ…

Koszty ogólne –90,75% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -100,09% • Roboty ziemne -80,67% • Podbudowy – 104,05% • Nawierzchnie -81,22% • Roboty wykończeniowe-58,78% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-11,77% • Elementy ulic-102,32% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -104,23% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-94,88% Sieć telekomunikacyjna-91,56% Kanalizacja deszczowa -99,93% Upływ…

Koszty ogólne –89,58% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -99,93% • Roboty ziemne -80,67% • Podbudowy – 103,97% • Nawierzchnie -74,59% • Roboty wykończeniowe-58,78% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-11,77% • Elementy ulic-101,94% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -101,06% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-93,38% Sieć telekomunikacyjna-91,56% Kanalizacja deszczowa -99,93% Upływ…

Koszty ogólne –88,40% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -99,78% • Roboty ziemne -79,73% • Podbudowy – 103,87% • Nawierzchnie -74,59% • Roboty wykończeniowe-57,51% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-11,77% • Elementy ulic-101,94% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -100,68% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-90,30% Sieć telekomunikacyjna-91,56% Kanalizacja deszczowa -99,93% Upływ…

Koszty ogólne –87,23% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -99,63% • Roboty ziemne -78,31% • Podbudowy – 103,75% • Nawierzchnie -64,70% • Roboty wykończeniowe-57,51% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-11,77% • Elementy ulic-101,94% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -99,47% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-90,30% Sieć telekomunikacyjna-91,56% Kanalizacja deszczowa -99,93% Upływ…

Koszty ogólne –86,05% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -99,47% • Roboty ziemne -78,31% • Podbudowy – 103,40% • Nawierzchnie -63,95% • Roboty wykończeniowe-56,20% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-11,77% • Elementy ulic-101,94% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -99,47% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-90,30% Sieć telekomunikacyjna-91,56% Kanalizacja deszczowa -99,93% Upływ…

Koszty ogólne –84,88% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -99,32% • Roboty ziemne -77,72% • Podbudowy – 102,99% • Nawierzchnie -63,95% • Roboty wykończeniowe-56,00% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-11,77% • Elementy ulic-101,52% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -78,22% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-90,30% Sieć telekomunikacyjna-91,56% Kanalizacja deszczowa -99,59% Upływ…

Koszty ogólne –83,70% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -99,17% • Roboty ziemne -76,53% • Podbudowy – 102,99% • Nawierzchnie -63,95% • Roboty wykończeniowe-55,28% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-11,77% • Elementy ulic-101,52% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -87,79% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-90,30% Sieć telekomunikacyjna-91,56% Kanalizacja deszczowa -99,59% Upływ…

Koszty ogólne –82,53% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -99,01% • Roboty ziemne -75,94% • Podbudowy – 102,92% • Nawierzchnie -63,64% • Roboty wykończeniowe-55,28% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-11,77% • Elementy ulic-100,77% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -83,42% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-90,30% Sieć telekomunikacyjna-91,56% Kanalizacja deszczowa -99,59% Upływ…

Koszty ogólne –81,35% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -98,86% • Roboty ziemne -74,76% • Podbudowy – 102,43% • Nawierzchnie -63,64% • Roboty wykończeniowe-54,04% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-11,77% • Elementy ulic-95,86% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -78,22% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-90,30% Sieć telekomunikacyjna-91,56% Kanalizacja deszczowa -99,59% Upływ…

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl