Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –19,34% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -46,28% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 18,25% • Nawierzchnie -8,30% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-51,87% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 44,44%

Koszty ogólne –18,94% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -44,48% • Roboty ziemne -47,12% • Podbudowy – 15,82% • Nawierzchnie -8,04% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-49,58% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 43,33%

Koszty ogólne –18,40% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -40,49% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 14,77% • Nawierzchnie -7,83% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-47,29% Przepusty pod korona drogi -77,69% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 42,22%

Koszty ogólne –18,37% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -37,59% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 12,74% • Nawierzchnie -7,46% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-45,00% Przepusty pod korona drogi -75,66% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 41,11%

Koszty ogólne –18,34% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -34,70% • Roboty ziemne -45,61% • Podbudowy – 11,65% • Nawierzchnie -7,46% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-42,36% Przepusty pod korona drogi -75,66% Kanalizacja deszczowa –43,05% Upływ czasu : 40,00%

Koszty ogólne –18,31% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -32,72% • Roboty ziemne -45,15% • Podbudowy – 11,65% • Nawierzchnie -7,05% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-42,36% Przepusty pod korona drogi -75,66% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 40,00%

Koszty ogólne –18,28% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -28,76% • Roboty ziemne -42,58% • Podbudowy – 11,65% • Nawierzchnie -7,05% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-41,82% Przepusty pod korona drogi -75,66% Kanalizacja deszczowa –45,47% Upływ czasu : 37,78%

Koszty ogólne –18,25% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -26,82% • Roboty ziemne -42,17% • Podbudowy –11,65% • Nawierzchnie -7,05% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża 40,48-% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 36,67%

Koszty ogólne –18,12% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -26,64% • Roboty ziemne -41,62% • Podbudowy –11,65% • Nawierzchnie -7,05% Roboty wykończeniowe – 1,78% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża 40,04% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa –71,88% Upływ czasu : 35,56%

Koszty ogólne –17,76% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -26,30% • Roboty ziemne -40,90% • Podbudowy –11,65% • Nawierzchnie -7,05% Roboty wykończeniowe – 1,26% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża 40,04-% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa –60,59% Upływ czasu : 34,44%

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl