Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -81,17% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 64,39% • Nawierzchnie -32,70% • Roboty wykończeniowe-10,74% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-18,59% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-79,37% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kolizje elektroenergetyczne -90,22% Oświetlenie drogowe -4,59% Sieć telekomunikacyjna-54,751% Kanalizacja deszczowa –76,97% Upływ czasu : 46,55% (korekta wartości zaawansowania…

Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -79,33% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 59,61% • Nawierzchnie -31,06% • Roboty wykończeniowe-10,30% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-13,88% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-79,37% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kolizje elektroenergetyczne -90,22% Oświetlenie drogowe -4,59% Sieć telekomunikacyjna-54,75% Kanalizacja deszczowa –76,97% Upływ czasu : 45,69% (korekta wartości zaawansowania…

Koszty ogólne –26,33% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -74,19% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 49,26% • Nawierzchnie -30,08% • Roboty wykończeniowe-5,23% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-5,46% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-74,79% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kolizje elektroenergetyczne -90,22% Oświetlenie drogowe -3,30% Sieć telekomunikacyjna-41,81% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 43,10%…

Koszty ogólne –25,01% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -72,39% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 46,29% • Nawierzchnie -30,08% • Roboty wykończeniowe-3,68% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-4,84% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-72,50% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kolizje elektroenergetyczne -90,22% Oświetlenie drogowe -2,01% Sieć telekomunikacyjna-28,87% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 42,24%…

Koszty ogólne –24,25% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -66,07% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 44,25% • Nawierzchnie -29,57% • Roboty wykończeniowe-3,02% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-1,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-70,21% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kolizje elektroenergetyczne -90,22% Oświetlenie drogowe -0,71% Sieć telekomunikacyjna-2,99% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 41,38%…

Koszty ogólne –23,50% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -64,47% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 43,49% • Nawierzchnie -26,76% • Roboty wykończeniowe-3,02% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-1,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-67,91% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kolizje elektroenergetyczne -90,22% Sieć telekomunikacyjna-2,99% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 40,52% (korekta wartości zaawansowania…

Koszty ogólne –22,62% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -59,28% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 40,46% • Nawierzchnie -21,25% • Roboty wykończeniowe-3,02% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-1,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-65,62% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kolizje elektroenergetyczne -90,22% Sieć telekomunikacyjna-2,99% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 39,66% (korekta wartości zaawansowania…

Koszty ogólne –21,73% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -58,93% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 36,75% • Nawierzchnie -12,03% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-1,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-63,33% Przepusty pod korona drogi -77,87% Sieć telekomunikacyjna-2,99% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 50,00%

Koszty ogólne –21,03% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -58,51% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 31,12% • Nawierzchnie -9,28% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-1,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-61,04% Przepusty pod korona drogi -77,87% Sieć telekomunikacyjna-2,99% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 48,89%

Koszty ogólne –20,58% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -58,38% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 27,60% • Nawierzchnie -9,28% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-0,38% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-51,87% Przepusty pod korona drogi -77,87% Sieć telekomunikacyjna-2,99% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 47,78%

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl