Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –18,34% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -34,70% • Roboty ziemne -45,61% • Podbudowy – 11,65% • Nawierzchnie -7,46% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-42,36% Przepusty pod korona drogi -75,66% Kanalizacja deszczowa –43,05% Upływ czasu : 40,00%

Koszty ogólne –18,31% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -32,72% • Roboty ziemne -45,15% • Podbudowy – 11,65% • Nawierzchnie -7,05% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-42,36% Przepusty pod korona drogi -75,66% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 40,00%

Koszty ogólne –18,28% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -28,76% • Roboty ziemne -42,58% • Podbudowy – 11,65% • Nawierzchnie -7,05% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-41,82% Przepusty pod korona drogi -75,66% Kanalizacja deszczowa –45,47% Upływ czasu : 37,78%

Koszty ogólne –18,25% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -26,82% • Roboty ziemne -42,17% • Podbudowy –11,65% • Nawierzchnie -7,05% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża 40,48-% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 36,67%

Koszty ogólne –18,12% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -26,64% • Roboty ziemne -41,62% • Podbudowy –11,65% • Nawierzchnie -7,05% Roboty wykończeniowe – 1,78% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża 40,04% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa –71,88% Upływ czasu : 35,56%

Koszty ogólne –17,76% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -26,30% • Roboty ziemne -40,90% • Podbudowy –11,65% • Nawierzchnie -7,05% Roboty wykończeniowe – 1,26% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża 40,04-% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa –60,59% Upływ czasu : 34,44%

Koszty ogólne – 17,499% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -26,12% • Roboty ziemne -39,89% • Podbudowy – 11,65% • Nawierzchnie -7,05% • Roboty wykończeniowe – 0,93% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-40,04% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa – 55,33% Upływ czasu : 33,33%

Koszty ogólne – 17,29% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -25,94% • Roboty ziemne -39,17% • Podbudowy – 11,65% • Nawierzchnie -7,05% • Roboty wykończeniowe – 0,93% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-40,04% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa – 50,77% Upływ czasu : 32,22%

Koszty ogólne – 17,26% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -25,76% • Roboty ziemne -38,62% • Podbudowy – 11,65% • Nawierzchnie -7,05% • Roboty wykończeniowe – 0,93% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-40,04% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa – 45,47% Upływ czasu : 31,11%

Koszty ogólne – 17,23% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -25,58% • Roboty ziemne -38,62% • Podbudowy – 11,65% • Nawierzchnie -7,05% • Roboty wykończeniowe – 0,93% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-39,61% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa – 45,47% Upływ czasu : 26,67%

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl