Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –21,73% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -58,93% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 36,75% • Nawierzchnie -12,03% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-1,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-63,33% Przepusty pod korona drogi -77,87% Sieć telekomunikacyjna-2,99% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 50,00%

Koszty ogólne –21,03% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -58,51% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 31,12% • Nawierzchnie -9,28% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-1,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-61,04% Przepusty pod korona drogi -77,87% Sieć telekomunikacyjna-2,99% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 48,89%

Koszty ogólne –20,58% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -58,38% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 27,60% • Nawierzchnie -9,28% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-0,38% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-51,87% Przepusty pod korona drogi -77,87% Sieć telekomunikacyjna-2,99% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 47,78%

Koszty ogólne –20,14% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -56,27% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 24,21% • Nawierzchnie -9,07% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-56,45% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 46,67%

Koszty ogólne –19,74% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -52,60% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 22,57% • Nawierzchnie -8,93% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-54,16% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 45,56%

Koszty ogólne –19,34% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -46,28% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 18,25% • Nawierzchnie -8,30% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-51,87% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 44,44%

Koszty ogólne –18,94% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -44,48% • Roboty ziemne -47,12% • Podbudowy – 15,82% • Nawierzchnie -8,04% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-49,58% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 43,33%

Koszty ogólne –18,40% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -40,49% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 14,77% • Nawierzchnie -7,83% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-47,29% Przepusty pod korona drogi -77,69% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 42,22%

Koszty ogólne –18,37% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -37,59% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 12,74% • Nawierzchnie -7,46% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-45,00% Przepusty pod korona drogi -75,66% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 41,11%

Koszty ogólne –18,34% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -34,70% • Roboty ziemne -45,61% • Podbudowy – 11,65% • Nawierzchnie -7,46% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-42,36% Przepusty pod korona drogi -75,66% Kanalizacja deszczowa –43,05% Upływ czasu : 40,00%

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl