Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –101,33% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -111,48% • Roboty ziemne -103,24% • Podbudowy – 107,35% • Nawierzchnie -98,38% • Roboty wykończeniowe-93,92% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-105,09% • Elementy ulic-110,70% • Inne roboty- 93,88% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -111,40% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-98,02% Sieć telekomunikacyjna-114,08% Kanalizacja deszczowa -108,25% Upływ…

Koszty ogólne –101,33% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -107,81% • Roboty ziemne -101,82% • Podbudowy – 107,24% • Nawierzchnie -98,11% • Roboty wykończeniowe-92,67% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-76,60% • Elementy ulic-109,75% • Inne roboty- 93,88% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -111,40% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-98,02% Sieć telekomunikacyjna-114,08% Kanalizacja deszczowa -108,25% Upływ…

Koszty ogólne –100,16% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -106,38% • Roboty ziemne -82,82% • Podbudowy – 104,72% • Nawierzchnie -97,53% • Roboty wykończeniowe-78,46% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-48,65% • Elementy ulic-103,15% • Inne roboty- 93,88% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -104,46% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-94,88% Sieć telekomunikacyjna-91,56% Kanalizacja deszczowa -99,93% Upływ…

Koszty ogólne –100,16% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -107,01% • Roboty ziemne -81,55% • Podbudowy – 104,72% • Nawierzchnie -97,53% • Roboty wykończeniowe-73,23% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-67,96% • Elementy ulic-104,11% • Inne roboty- 93,88% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -104,46% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-94,88% Sieć telekomunikacyjna-91,56% Kanalizacja deszczowa -99,93% Upływ…

Koszty ogólne –98,98% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -106,23% • Roboty ziemne -81,55% • Podbudowy – 104,72% • Nawierzchnie -97,53% • Roboty wykończeniowe-73,03% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-48,13% • Elementy ulic-103,15% • Inne roboty- 93,88% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -104,46% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-94,88% Sieć telekomunikacyjna-91,56% Kanalizacja deszczowa -99,93% Upływ…

Koszty ogólne –97,81% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -103,65% • Roboty ziemne -80,67% • Podbudowy – 104,05% • Nawierzchnie -97,53% • Roboty wykończeniowe-73,03% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-33,91% • Elementy ulic-103,08% • Inne roboty- 93,88% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -104,46% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-94,88% Sieć telekomunikacyjna-91,56% Kanalizacja deszczowa -99,93% Upływ…

Koszty ogólne –96,63% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -100,85% • Roboty ziemne -80,67% • Podbudowy – 104,05% • Nawierzchnie -97,53% • Roboty wykończeniowe-72,62% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-15,39% • Elementy ulic-103,00% • Inne roboty- 93,88% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -104,23% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-94,88% Sieć telekomunikacyjna-91,56% Kanalizacja deszczowa -99,93% Upływ…

Koszty ogólne –95,46% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -100,7% • Roboty ziemne -80,67% • Podbudowy – 104,05% • Nawierzchnie -97,53% • Roboty wykończeniowe-70,10% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-15,39% • Elementy ulic-102,78% • Inne roboty- 93,88% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -104,23% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-94,88% Sieć telekomunikacyjna-91,56% Kanalizacja deszczowa -99,93% Upływ…

Koszty ogólne –94,28% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -100,55% • Roboty ziemne -80,67% • Podbudowy – 104,05% • Nawierzchnie -97,53% • Roboty wykończeniowe-67,49% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-14,04% • Elementy ulic-102,32% • Inne roboty- 93,88% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -104,23% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-94,88% Sieć telekomunikacyjna-91,56% Kanalizacja deszczowa -99,93% Upływ…

Koszty ogólne –93,11% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -100,39% • Roboty ziemne -80,67% • Podbudowy – 104,05% • Nawierzchnie -95,46% • Roboty wykończeniowe-63,67% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-11,77% • Elementy ulic-102,32% • Inne roboty- 93,88% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-100% Przepusty pod korona drogi -104,23% Kolizje elektroenergetyczne-100% Oświetlenie drogowe-94,88% Sieć telekomunikacyjna-91,56% Kanalizacja deszczowa -99,93% Upływ…

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl