Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 6,61% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -21,61% • Roboty ziemne -10,19% • Podbudowy – 1,92% • Nawierzchnie -0,38% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Przepusty pod korona drogi -52,34% Kanalizacja deszczowa – 11,19% Upływ czasu : 17,78%

Koszty ogólne – 6,05% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -21,11% • Roboty ziemne -9,84% • Podbudowy – 0,91 • Nawierzchnie -0,20% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Przepusty pod korona drogi -51,07% Kanalizacja deszczowa – 8,64% Upływ czasu : 16,67%

Koszty ogólne – 5,31% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -20,86% • Roboty ziemne -9,72% • Nawierzchnie -0,20% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Przepusty pod korona drogi -41,02% Kanalizacja deszczowa-6,64% Upływ czasu : 15,56%

Koszty ogólne – 4,75% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -17,72% • Roboty ziemne -9,60% • Nawierzchnie -0,04% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Przepusty pod korona drogi -36,79% Kanalizacja deszczowa-3,34% Upływ czasu : 14,44%

Koszty ogólne – 4,13% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -17,23% • Roboty ziemne -9,18% • Nawierzchnie -0,01% • Promocja projektu-68,09% Przepusty pod korona drogi -28,49% Upływ czasu : 13,33%

Koszty ogólne – 3,75% Roboty drogowe •Roboty przygotowawcze -17,14% •Roboty ziemne -7,56% •Nawierzchnie -0,01% •Promocja projektu-68,09% Przepusty pod korona drogi -26,50% Upływ czasu : 12,22%

Koszty ogólne – 3,33% Roboty drogowe •Roboty przygotowawcze -16,71% •Roboty ziemne -6,16% •Nawierzchnie -0,01% •Promocja projektu-68,09% Przepusty pod korona drogi -23,17% Upływ czasu : 11,11%

Koszty ogólne – 2,81% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -16,21% • Roboty ziemne -4,65% • Nawierzchnie -0,01% • Promocja projektu-68,09% Przepusty pod korona drogi -17,92% Upływ czasu : 10,00%

Koszty ogólne – 2,16% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -13,94% • Roboty ziemne -4,16% • Nawierzchnie -0,01% • Promocja projektu-68,09% Przepusty pod korona drogi -8,44% Upływ czasu : 8,89%

Trwają prace geodezyjne i geologiczne na odcinku obejście Pieniężna. Roboty drogowe Roboty przygotowawcze -12,23% Roboty ziemne -0.72 Nawierzchnie -0,01% Przepusty pod korona drogi -3.23% Upływ czasu : 7,78%

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl