Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 16,93% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -25,58% • Roboty ziemne -36,62% • Podbudowy – 11,65% • Nawierzchnie -7,05% • Roboty wykończeniowe – 0,93% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-39,35% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa – 45,47% Upływ czasu : 25,56%

Koszty ogólne – 15,35% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -25,40% • Roboty ziemne -26,350% • Podbudowy – 11,65% • Nawierzchnie -7,05% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu6,69% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-38,81% Przepusty pod korona drogi -73,10% Kanalizacja deszczowa – 45,47% Upływ czasu : 24,44%

Trwają prace geodezyjne i geologiczne na odcinku obejście Pieniężna. Koszty ogólne – 12,08% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -25,22% • Roboty ziemne -16,80% • Podbudowy – 9,31% • Nawierzchnie -2,21% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-35,70% Przepusty pod korona drogi -71,91% Kanalizacja deszczowa – 40,93% Upływ czasu : 23,33%

Koszty ogólne – 11,04% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -25,03% • Roboty ziemne -15,79% • Podbudowy – 8,29% • Nawierzchnie -2,11% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-34,36% Przepusty pod korona drogi -67,51% Kanalizacja deszczowa – 30,34% Upływ czasu : 22,22%

Trwają prace geodezyjne i geologiczne na odcinku obejście Pieniężna. Koszty ogólne – 10,00% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -24,85% • Roboty ziemne -36,75% • Podbudowy – 7,20% • Nawierzchnie -0,74% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-2,28% Przepusty pod korona drogi -64,23% Kanalizacja deszczowa – 26,14% Upływ czasu : 21,11%

Trwają prace geodezyjne i geologiczne na odcinku obejście Pieniężna. Koszty ogólne – 8,59% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -24,67% • Roboty ziemne -12,48% • Podbudowy – 4,34% • Nawierzchnie -0,55% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Przepusty pod korona drogi -61,64% Kanalizacja deszczowa – 20,38% Upływ czasu : 20%

Koszty ogólne – 7,69% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -24,49% • Roboty ziemne -10,78% • Podbudowy – 3,34% • Nawierzchnie -0,55% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Przepusty pod korona drogi -56,94% Kanalizacja deszczowa – 16,05% Upływ czasu : 18,89%

Koszty ogólne – 6,61% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -21,61% • Roboty ziemne -10,19% • Podbudowy – 1,92% • Nawierzchnie -0,38% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Przepusty pod korona drogi -52,34% Kanalizacja deszczowa – 11,19% Upływ czasu : 17,78%

Koszty ogólne – 6,05% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -21,11% • Roboty ziemne -9,84% • Podbudowy – 0,91 • Nawierzchnie -0,20% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Przepusty pod korona drogi -51,07% Kanalizacja deszczowa – 8,64% Upływ czasu : 16,67%

Koszty ogólne – 5,31% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -20,86% • Roboty ziemne -9,72% • Nawierzchnie -0,20% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Promocja projektu-68,09% Przepusty pod korona drogi -41,02% Kanalizacja deszczowa-6,64% Upływ czasu : 15,56%

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl