Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -86,03% • Roboty ziemne -52,49% • Podbudowy – 82,03% • Nawierzchnie -52,56% • Roboty wykończeniowe-14,44% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-48,18% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-79,37% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kolizje elektroenergetyczne -90,22% Oświetlenie drogowe -8,06% Sieć telekomunikacyjna-54,75% Kanalizacja deszczowa –87,61% Upływ czasu : 50,86% (korekta wartości zaawansowania…

Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -85,80% • Roboty ziemne -50,61% • Podbudowy – 78,12% • Nawierzchnie -49,38% • Roboty wykończeniowe-13,39% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-48,18% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-79,37% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kolizje elektroenergetyczne -90,22% Oświetlenie drogowe -5,47% Sieć telekomunikacyjna-54,75% Kanalizacja deszczowa –83,94% Upływ czasu : 50,00% (korekta wartości zaawansowania…

Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -81,88% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 77,46% • Nawierzchnie -46,47% • Roboty wykończeniowe-13,39% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-43,20% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-79,37% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kolizje elektroenergetyczne -90,22% Oświetlenie drogowe -4,59% Sieć telekomunikacyjna-54,75% Kanalizacja deszczowa –83,30% Upływ czasu : 49,14% (korekta wartości zaawansowania…

Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -81,68% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 74,38% • Nawierzchnie -40,85% • Roboty wykończeniowe-12,20% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-87,43% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-79,37% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kolizje elektroenergetyczne -90,22% Oświetlenie drogowe -4,59% Sieć telekomunikacyjna-54,75% Kanalizacja deszczowa –78,72% Upływ czasu : 48,28% (korekta wartości zaawansowania…

Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -81,17% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 64,39% • Nawierzchnie -32,70% • Roboty wykończeniowe-10,74% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-18,59% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-79,37% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kolizje elektroenergetyczne -90,22% Oświetlenie drogowe -4,59% Sieć telekomunikacyjna-54,751% Kanalizacja deszczowa –76,97% Upływ czasu : 46,55% (korekta wartości zaawansowania…

Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -79,33% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 59,61% • Nawierzchnie -31,06% • Roboty wykończeniowe-10,30% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-13,88% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-79,37% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kolizje elektroenergetyczne -90,22% Oświetlenie drogowe -4,59% Sieć telekomunikacyjna-54,75% Kanalizacja deszczowa –76,97% Upływ czasu : 45,69% (korekta wartości zaawansowania…

Koszty ogólne –26,33% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -74,19% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 49,26% • Nawierzchnie -30,08% • Roboty wykończeniowe-5,23% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-5,46% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-74,79% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kolizje elektroenergetyczne -90,22% Oświetlenie drogowe -3,30% Sieć telekomunikacyjna-41,81% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 43,10%…

Koszty ogólne –25,01% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -72,39% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 46,29% • Nawierzchnie -30,08% • Roboty wykończeniowe-3,68% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-4,84% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-72,50% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kolizje elektroenergetyczne -90,22% Oświetlenie drogowe -2,01% Sieć telekomunikacyjna-28,87% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 42,24%…

Koszty ogólne –24,25% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -66,07% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 44,25% • Nawierzchnie -29,57% • Roboty wykończeniowe-3,02% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-1,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-70,21% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kolizje elektroenergetyczne -90,22% Oświetlenie drogowe -0,71% Sieć telekomunikacyjna-2,99% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 41,38%…

Koszty ogólne –23,50% Roboty drogowe: • Roboty przygotowawcze -64,47% • Roboty ziemne -47,11% • Podbudowy – 43,49% • Nawierzchnie -26,76% • Roboty wykończeniowe-3,02% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-1,69% Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-67,91% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kolizje elektroenergetyczne -90,22% Sieć telekomunikacyjna-2,99% Kanalizacja deszczowa –73,05% Upływ czasu : 40,52% (korekta wartości zaawansowania…

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl