Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 63,82% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -91,58% • Roboty ziemne -65,43% • Podbudowy – 94,92% • Nawierzchnie -63,26% • Roboty wykończeniowe-38,02% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60% • Elementy ulic-91,12% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-91,56% Przepusty pod korona drogi -77,96% Kolizje elektroenergetyczne-90,22% Oświetlenie drogowe-43,82% Sieć telekomunikacyjna-54,75% Kanalizacja deszczowa -88,11%…

Koszty ogólne – 62,89% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -91,58% • Roboty ziemne -65,43% • Podbudowy – 94,92% • Nawierzchnie -63,26% • Roboty wykończeniowe-38,02% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60% • Elementy ulic-91,12% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-91,56% Przepusty pod korona drogi -77,96% Kolizje elektroenergetyczne-90,22% Oświetlenie drogowe-11,68% Sieć telekomunikacyjna-54,75% kanalizacja deszczowa -88,11%…

Koszty ogólne – 62,53% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -91,57% • Roboty ziemne -62,24% • Podbudowy – 94,92% • Nawierzchnie -63,26% • Roboty wykończeniowe-37,36% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60% • Elementy ulic-91,12% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-91,56% Przepusty pod korona drogi -77,96% Kolizje elektroenergetyczne-90,22% Oświetlenie drogowe-11,68% Sieć telekomunikacyjna-54,75% kanalizacja deszczowa -88,11%…

Koszty ogólne – 62,53% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -91,57% • Roboty ziemne -65,35% • Podbudowy – 94,92% • Nawierzchnie -63,26% • Roboty wykończeniowe-36,55% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60% • Elementy ulic-91,12% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-91,56% Przepusty pod korona drogi -77,96% Kolizje elektroenergetyczne-90,22% Oświetlenie drogowe-11,68% Sieć telekomunikacyjna-54,75% kanalizacja deszczowa -88,11%…

Koszty ogólne – 51,56% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -89,77% • Roboty ziemne -60,30% • Podbudowy – 90,44% • Nawierzchnie -58,59% • Roboty wykończeniowe-31,48% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-86,73% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-91,56% Przepusty pod korona drogi -77,96% Kolizje elektroenergetyczne-90,22% Oświetlenie drogowe-8,06% Sieć telekomunikacyjna-54,75% kanalizacja deszczowa -88,11%…

Koszty ogólne – 48,80% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -89,59% • Roboty ziemne -60,30% • Podbudowy – 89,74% • Nawierzchnie -57,96% • Roboty wykończeniowe-28,85% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-82,47% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-91,56% Przepusty pod korona drogi -77,96% Kolizje elektroenergetyczne-90,22% Oświetlenie drogowe-8,06% Sieć telekomunikacyjna-54,75% kanalizacja deszczowa -88,11%…

Koszty ogólne – 47,29% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -89,41% • Roboty ziemne -60,30% • Podbudowy – 87,66% • Nawierzchnie -57,96% • Roboty wykończeniowe-28,36% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-71,24% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-91,56% Przepusty pod korona drogi -77,96% Kolizje elektroenergetyczne-90,22% Oświetlenie drogowe-8,06% Sieć telekomunikacyjna-54,75% kanalizacja deszczowa -88,11%…

Koszty ogólne – 46,23% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -87,79% • Roboty ziemne -59,43% • Podbudowy – 87,61% • Nawierzchnie -57,96% • Roboty wykończeniowe-25,44% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-68,77% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-91,56% Przepusty pod korona drogi -77,96% Kolizje elektroenergetyczne-90,22% Oświetlenie drogowe-8,06% Sieć telekomunikacyjna-54,75% kanalizacja deszczowa -88,11%…

Koszty ogólne – 44,90% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -87,61% • Roboty ziemne -59,43% • Podbudowy – 86,09% • Nawierzchnie -56,23% • Roboty wykończeniowe-25,44% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-60,55% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-88,17% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kolizje elektroenergetyczne-90,22% Oświetlenie drogowe-8,06% Sieć telekomunikacyjna-54,75% kanalizacja deszczowa -88,11%…

Koszty ogólne – 42,25% Roboty drogowe • Roboty przygotowawcze -87,30% • Roboty ziemne -57,52% • Podbudowy – 85,98% • Nawierzchnie -55,51% • Roboty wykończeniowe-18,96% • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69% • Elementy ulic-60,55% • Inne roboty- 87,43% • Promocja projektu-68,09% Wykonanie wzmocnienia podłoża-83,10% Przepusty pod korona drogi -77,87% Kolizje elektroenergetyczne-90,22% Oświetlenie drogowe-8,06% Sieć telekomunikacyjna-54,75% kanalizacja deszczowa -88,11%…

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl