Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

82

Skropienie podłoża pod ułożenie podbudowy bitumicznej AC 22P.

81

Uszczelnianie krawężników przed ułożeniem warstw bitumicznych

80

Układanie podbudowy zasadniczej z kruszywa.

79

Prace brukarskie-budowa chodnika w km 28+140 str.P

78

Prace na obejściu Pieniężna- budowa dodatkowego nasypu przeciążającego na odcinku w km 27+700-27+980

77

Budowa ronda w km 27+998, msc. Pieniężno

76

Prace na obejściu Pieniężna- rozbiórka nasypu i korytowanie na odcinku w km 27+260-27+700

75

Prace na obejściu Pieniężna -wykonanie dodatkowego nasypu przeciążającego na odcinku  27+700-27+980

74

Budowa ronda w km 27+998 ,msc. Pieniężno

73

Prace brukarskie- budowa chodnika w msc. Piotrowiec

© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl